Teknik Kurul

Image

Erol Kepenek

Uzman
Image

Ş. Erdinç Sezer

Uzman
Image

Mazlum Fırat

Uzman
Image

Ali Erkan Bezirgan

Uzman
Image

Gökhan Abur

Uzman
Image

Müjdat Arabacıoğlu

Uzman
Image

Fatih Muslu

Uzman
Image

Mehmet Atay

Uzman
Image

Tarkan Sevinçli

Uzman
Image

Burak Algon

Uzman
Image

Kerem Özkan

Uzman
Image

Kaan İş

Uzman

Sorular

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Tayfun Zaman

Cevap
Cevaplayan Uzman - Mehmet Atay

Sorunuzdan güneş panelleriniz ile ilgili memnuniyetsizlik ve sıkıntı yaşadığınız anlaşılıyor. Sizin de bildiğiniz gibi bazen ufak ve çözümü kolay olan problemler büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Kaç adet ve kaçar watt’lık paneliniz olduğunu akülerinizin kaç volt olduğunu yazmamışsınız, bu nedenle ben size ancak genel bir cevap verebileceğim. Her panelin kendisinden gelen kablolar ve bu kabloların ucunda MC4 dediğimiz su geçirmez fişler vardır. Bu fişleri ayırarak her panelin voltajını teker teker kontrol etmek yapılacak ilk iştir. Eğer panelleriniz seri olarak bağlanmış ise herhangi bir panelinizdeki arıza veya güç kaybı tüm sistemin performansını ciddi olarak düşürür. Panellerden regülatöre giden tüm kablo ve bu kabloların bağlantılarını kontrol etmek yapılacak ikinci iştir. Daha sonra da regülatörü kontrol etmek gerekir. Regülatörü reset etmek için panellerden gelen ve regülatörden aküye giden toplam dört adet kabloyu ayırıp sonra öncelikle aküden gelenleri regülatöre bağlayıp daha sonra panelleri regülatöre bağlamak önemlidir. “24 voltluk büyük panel ile akü doldurmak mümkün değil” demişsiniz ancak şarj regülatörlerinin birçoğu 100 volta kadar giriş akımına uygundur ve problemsiz beslenebilirler. Regülatörler akü voltajınızın 12 mi yoksa 24 mü olduğunu otomatik olarak tanırlar. Bu yüzden bağlantı yapılırken ilk önce akü kabloları bağlanmalıdır. Bunların dışında sisteminiz 12 volt ise panellerinizi paralel olarak bağlamanızı ve panelin orijinal yapısında ‘blocking diode’ yok ise MC4 konnektöre uyumlu diod takmanızı öneririm. Böylece panellerinizden herhangi birisi arızalandığında diğerlerinin ürettiği akım o panele girmez ve güç kaybı sadece bu panelin eksikliği kadar olur. Güneş paneli eklediğinizi belirtmişsiniz, paralel bağlantılarda eklenmiş olan panellerin mevcut olanlar ile tamamen eş olması ve aynı voltajı üretmesi şarttır.

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Hüseyin Kışmir

Cevap
Cevaplayan Uzman - Müjdat Arabacıoğlu

Hüseyin Bey merhaba. Bu sorunun yanıtını bilme şansım maalesef yok. Ancak siz yanıtı rahatlıkla bulabilirsiniz. Teknenizin arkasına bakarsanız, bir plaket göreceksiniz. Üretici firmanın taktığı bu plakette, teknenize uygun motor gücünü yazmıştır: 5-8 HP ya da 15-30 HP arası gibi. Siz de motorunuzu bu aralıkta belirtilen güçlerde, tekneyi kullanma amacınız ve bütçenize göre seçebilirsiniz. Ancak bu noktada size şöyle bir öneride bulunabilirim. Tekneniz dıştan takma motorlu ve polyester olduğu için motor uzun şaftlı olmalı. Teknenizi iyi günlerde kullanın.

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - İsmail Güventürk

Cevap
Cevaplayan Uzman - Gökhan Abur

Deniz salyası aşırı kirlenme sonucu oluşan biyolojik ve kimyasal olaydır. Denizin aşırı kirlenmesi ve sıcaklık, deniz dibinde mikro organizmaları oluşturmakta, bu da deniz salyası olarak su yüzeyine çıkmaktadır. Çevresinde sanayi tesislerinin, nüfus yoğunluğunun fazla olması atıkların arıtma yapılmadan denize verilmesi ve bir de hafriyatların denize dökülmesi Marmara’yı hızla kirletmiştir. Bunlar yetmezmiş gibi denizin temizlenmesine yardım eden ve deniz çöpçüsü olarak isimlendirilen deniz hıyarlarının ihracat amaçlı tüketilmesi denizin daha da kirlenmesine neden olmuştur. Bu şekilde kirletilmiş Marmara’da son iki yıldır deniz suyu sıcaklıklarında ortalamaya göre 2°C’lik artış görülmüştür. Şubat ayı normalde denizlerin en soğuk olması gereken aydır. Ancak 2021 Şubat ayında hava yeteri kadar soğumadığı için deniz de soğumamıştır. Çünkü deniz üzerinde bulunan hava daima kara üzerindeki havadan daha sıcaktır. Mayıs ayı serin geçse de Marmara ısınmaya devam etmiştir. Bir diğer meteorolojik olay ise zayıf rüzgârlardır. Son aylarda basınçta önemli bir salınım yok, basınç değerleri hemen hemen aynı. Ayrıca deniz ısınmaya devam ederken, yukarı seviyede yeteri kadar soğuk hava da yok. Bu da kuzeyli rüzgârların zayıf esmesine neden oluyor. Filtresiz fabrika bacaları havayı kirletirken, fabrikalardan çıkan ve evsel atıklar da sularımızı kirletmeye maalesef devam ediyor.

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Necat Kaya

Cevap
Cevaplayan Uzman - Ali Erkan Bezirgan

Marina tesisinin önemli rüzgâr ve fırtına olaylarının görüldüğü bir lokasyonda bulunmaması en önemli faktörlerden biridir. Marinada, denizde veya karada bulunan teknenin özellikle kış ve çevre şartları mutlaka değerlendirilmelidir. Tekne kaptanları veya personeli öncelikle kuvvetli rüzgârlara karşı teknelerinde gerekli önlemleri almalıdır.Tekne üzerinde rüzgârdan etkilenerek hareket edecek malzemelerin bulunması hem kendi teknelerine hem de yanında bulunan diğer teknelere zarar verebilir. Bu yüzden yelkenli teknelerde, yelkenler kışlama öncesi sökülmeli, depolanmalı veya etkilenmeyecek şekilde kontrol altına alınmalıdır. Marina veya çekek yerleri çalışanlarının aldığı önlemlerle birlikte tekne personeli de kendi önlemini alarak yardımcı olmalıdır.Rüzgârların şiddetlendiği zamanlarda tekne personeli tarafından gerekli önlemleri alınması ve marina ile çekek yerlerinde çalışanlarının birincil hedefi saha kontrollerinde yatların durumları aksatılmadan kontrol alında tutulmalıdır. Özellikle karada bulunan teknelerin denizcilikte her zaman etkili olan çevre şartları değerlendirilerek kötü senaryolara karşı marinaların da önlem almaları gerekir. Eğer mümkünse marina tarafından dayanımı daha fazla olan metal payandalar kullanılarak teknenin desteklenmesi bu payandaların da zincir kullanılarak birbirine bağlanması dayanıklılığı artıracaktır. Marinaların deniz ve çekek alanında bulunan teknelerin farklı yapıları, değişik yükseklikleri ve yaygın bir alanda bulunmaları dolayısıyla fırtınalardan koruyabilmelerinin olanaksızlığından dolayı ancak rüzgârdan etkilenerek hareket edebilecek büyük malzemelere karşı muhtemel önlemi aldırırlar veya alırlar. Fırtınadan dolayı marina işletmesine ait kopan veya uçan bir parçanın tekneye, otoparktaki araçlarına ve mallarına zarar vermesi veya marina personelinin denizde bağlama kusuru tespit edilmesi halinde marinaya kusurundan dolayı rücu talebi olabilir. Fırtınadan dolayı hasar meydana gelmesi sonrası marinaya kusurundan dolayı rücu şiddete göre değişiklik gösterir. Rüzgâr 12 boforu geçer ise hukuken sorumluluk yüklenilmediği ve doğal afet sayıldığı genel uygulamadır. 12 bofor altında hasar meydana gelir ise marinanın kusuruna göre talep olabilir.Marinalar kendi hataları dışında fırtına hasarlarından dolayı mesuliyet kabul etmediklerini kontratlarında belirtir. Ancak fırtına ya da benzer hata ve hasarların tekrar etmemesini sağlamak için marina yöneticileri de dikkatsizlik ve özen eksikliği ile yönetim kontrolü eksikliğinden kaynaklanan ve yat sahibinin maddi, manevi zarar görmemesi için marina yönetimi her zaman sorumluluk taşıdığını bilmelidir.

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Özer Kavukoğlu

Cevap
Cevaplayan Uzman - Ali Erkan Bezirgan

Ülkemizdeki marinalar bildiğiniz gibi çeşitli özel sektör işletmeleriyle belediyeler tarafından işletilmektedir. Marinalar ticari işletmeler olduğundan niteliklerine göre sundukları hizmet ve imkanlar, işletme anlayışları, fiyat politikaları gibi birçok konuda farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Marina tesisleri, kendilerinden faydalanacak olan tekne sahibi ve mürettebatının uyacağı yönetim ilkelerini ve fiyat listelerini bağlı oldukları kurumlar olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, ilgili belediyelerin meclisi tarafından onaylanan bağlama ve hizmet tarifelerine göre uygularlar. Onanmış fiyat listesinin altında ücretlendirilmesi ise marina yönetiminin takdirindedir. Tekne sahibi de doğal olarak kalitesiyle fiyatı uygun olan ve en iyi hizmeti alabileceği marina arayışı içindedir. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgesi bulunan marina tesisleri, Marina İşletme Yönetmeliği uyarınca marina veya çekek yerinden yararlanacak olan tekneler için verecekleri hizmet süresince geçerli ve yeterli teminatlara sahip (full kasko ve 3. şahıs mali mesuliyet) tekne sigortasının bulunmasını şart koyar. Genel olarak tekne sahibi kendi teknesinde bulunan eşyaların kaybından, çalınmasından, hasara uğramasından ve mürettebatı, misafir ve müşterilerinin uğrayacağı her türlü zarar-ziyan ve kazalardan da kendisi sorumludur. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli marinalarda sigorta zorunluluğu olduğu için meydana gelebilecek marina işletmesinin ihmali veya güvenlik zafiyetinden kaynaklı bir hırsızlık olayında hasara neden olan taraf bunun bedelini sigortası kanalıyla ödemek zorundadır. Taraflar anlaşma sağlayamadıkları takdirde tekne sahibi her zaman Kültür ve Turizm Bakanlığına veya yasal yollara başvurarak mağduriyetinin telafi edilmesini talep edebilir. Turizm İşletmesi Belgesi bulunmayan çoğu belgesiz işletmelerde ise ne yazık ki can ve mal emniyetine gerekli önem verilmemektedir. Belgesiz olan bu tesisler, tekneyi sevk idaresi altında bulunduran ve yeterli nitelikte deniz ehliyetine haiz olan kaptanın can ve mal güvenliğini kendisinin temin edeceğini ve kendi olanaklarıyla seyir yapacağını kabul ederek meydana gelecek hasarlardan dolayı mesuliyet kabul etmediklerini yaptıkları bağlama sözleşmelerinde belirtmektedir.

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Aytekin Karakaş

Cevap
Cevaplayan Uzman - Mazlum Fırat

Anladığım kadarıyla akülerinizi normal bir şekilde dolduruyorsunuz ama harcaması aşırı olduğu için akü kapasitesi yetmiyor. 100 amper aslında normalde beş aküyü rahatlıkla doldurur. Çünkü akü başına 20 amper düşer ve bu da yeterlidir. Anlattığınıza göre tek sıkıntı, akü kapasitesi düştüğü zaman doldurmasının zor olması, harcama yaptığında akülerin toparlamasının bir hayli zaman alması. Bence bu sorunu yaşamanızın en önemli nedeni güneş panellerinin yetersiz kalması. Bir de akü kapasitesinin kendi harcamasına göre düşük olması. Benim size önerim güneş panellerinin kapasitesi artırmanız. Bunun için amperi yüksek olan, yani 40-50 amper arası güneş panellerini tercih etmenizi tavsiye ederim. İyi seyirler...

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Selim Turgut

Cevap
Cevaplayan Uzman - Mazlum Fırat

Bir avometre kullanarak kabloların direncini kontrol edin. Motordan akülere giden negatif ve pozitif kablolar normalin dışında değerler gösteriyorsa bunları yeni kablolarla değiştirmenin vakti gelmiştir. Değiştirir değiştirmez farkı görürsünüz, motor bir anda rahatça çalışır. Sorunun kaynağını görmek isterseniz kabloların içine bir göz atın. Elinizle koparabileceğiniz simsiyah kablolarla karşılaştıysanız tuz yüklü nem ve akü asidinin buharı, yalıtım malzemesini penetre etmiş demektir. Bazen bağlantı noktasından bazen de pim deliğinden nem kablolara ulaşır. Bir kere korozyon bulaştı mı elektriksel direnç bakır telleri yakar. Kötü kablolar yangına kadar birçok sorunun sebebidir. Bu yüzden aküleriniz zayıf göründüğünde kabloları şu yöntemleri kullanarak test edin: Dinleyin: Zayıf start performansı yanlış bir şeyler olduğunu habercisidir. Dokunun: Çalıştıktan sonra her kabloya dokunun. Eğer sıcak kablo varsa, sorunu araştırın. Koklayın: Fazla ısınan kablolar koku yapar. Kötü kokular yayılıyorsa müdahale vakti gelmiştir. Eğin: Her kabloyu hafifçe eğin. Eğer eğilmiyorsa ya da kırılıyorsa problemi buldunuz demektir. Bakın: Avometreye bakın. 14,5 volttan fazlası kötüye işarettir. Test edin: Direnci test etmek için avometre ohm skalası kullanın

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Abdullah Kurukaya

Cevap
Cevaplayan Uzman - Ş. Erdinç Sezer

Kimyasal boya sökücüler, eski ya da yeni boyanın yüzeyden alınması için kullanılabilecek yöntemlerden yalnızca biridir. İyi havalandırılmış bir ortamda, az ekipmanla son derece kullanışlı bir yöntem olabilir. Dikkat edilmesi gereken işin doğru planlanması, boya sökücünün seçimi ve uygulamasıdır. Küçük alanlarda, boya üzerinde gerektiği kadar bekleterek jelkota zarar vermeden boya sökme işlemini yapabilirsiniz. İlk olarak, yüzey malzemesi ve sökülmek istenen boyanın cinsi göz önüne alınarak boya sökücü belirlenir. Dik ve tavan gibi ters yüzeyler için jel tipi boya sökücüleri tercih edebilirsiniz. Piyasada çok çeşitli boya sökücüler vardır, mutlaka teknik föyünü okuyun, ondan sonra satın alın. Hatta önce ufak bir miktar alıp bu miktarla ne kadar alanı, ne kadar sürede sökebildiğinizi kontrol edin. Boya sökücüler mevcut boyanın kalınlığına ve kaç yıllık olduğuna göre farklı performans göstereceklerdir. Buna göre işin toplam süresini ve kullanılacak malzeme miktarını tespit edebilirsiniz. Uygulama sırasında havadar bir ortamda çalışmaya ve koruyucu tulum, eldiven, gözlük, karbon kömürlü maske takmaya dikkat edin. Toz olmayacaksa da kimyasal gazlar açığa çıkacaktır.Boya söküldükten sonra yüzey çok iyi durulanmalı veya önerilen bir solventle silinmelidir. Yeni boya katı uygulanacaksa, bu işlem zımparadan önce yapılmalıdır. Bu yapılmazsa boyanın yüzeye yapışmasında sorun çıkabilir. Bu sistem, bilinçli kullanıldığı takdirde insan sağlığına ve tekneye diğer yöntemler kadar zarar vermez. Çevresel açıdan iş bitiminde çıkacak atıkların evsel çöp yerine, marina veya tersane gibi alanlardaki boya çöpüne atılması uygun olacaktır.

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Sedat Aygün

Cevap
Cevaplayan Uzman - Ş. Erdinç Sezer

Teknenizle ilgili detay vermeyince size uygun bir sistem öneremiyorum. Genel hatlarıyla sintine boyasından beklentiler aşağıdadır. Bir sıralamaya koymadım, tekneden tekneye, kaptandan kaptana bu önem sırası değişebilir.İyi bir sintine boyasının su, tuz, kimyasal temizleyiciler, yağ, yakıt ve asite karşı dayanıklı olması gerekir. Bu maddeler leke bırakabilir veya boyanın zaman içinde kabarmasına/kalkmasına neden olabilir. Temiz bir sintine görmek istiyorsanız, böyle bir durumda yeniden boyamanız gerekir.İyi bir sintine boyasının, uzun süre tekrar boyamaya gerek duyulmaması gerekir. Sintine boyamak genellikle kolay bir iş değildir. Mutlaka ulaşılamayacak yerler, hortumlar, kablolar, dar ve sıkışık bölümler olur. Bu nedenle ilk boyamanızda çok titiz olmanızı, gerekli zamanı ayırmanızı ve iyi bir boya seçerek bu işi bir kerede bitirmenizi öneririm. İyi bir sintine boyasının ayrıca tekne gövdesini su, nem ve kimyasal maddelere karşı koruması, bunları alta geçirmemesi gerekir. Sintinesinde sürekli su bulunan fiber teknelerde ozmoza, ahşap teknelerde çürümeye, çelik teknelerde ise korozyona karşı gövdeyi korumalıdır. Su ve kimyasal geçirimsizlik epoksi astarlarla sağlanabilir.İyi bir sintine boyasının kolay temizlenir olması gerekir. Sintineye mutlaka bir şeyler dökülecektir ve bunlar yukarıda saydıklarımızla sınırlı değildir. Teknede yemeği seviyorsanız bir sallantıda masadan kayıp giden meyve suyu, çorba, şarap vs. farşlardan sintineye inecektir ve yayılıp kokmaması için acil müdahale gerektiren durumlardır. Kolay temizlenebilen boyalar ise parlak sonkat boyalardır. Benim önerim tekne sintinelerinin 2-3 kat epoksi astarla astarlanması ve üzerlerinin çift bileşenli bir sonkatla boyanmasıdır. Sizin tekneniz sintinesinde sürekli su bulunan teknelerden değilse, güneş ışığı da görmediğinden 5-10 sene sintineyi boyamanız gerekmez. Boyarken dikkat etmeniz gereken hususlar; 1. Çok iyi havalandırma gerekir. Unutmayın! Solventli boyalar yanıcı ve parlayıcıdır. Sonkat boyaların yarıdan fazlası solventtir. Solventler havadan ağırdır, boya kurudukça havaya karışır ve dibe çöker. Fırça, rulo veya boya tabancası kullanmanız bunu değiştirmez, risk aynıdır. Siz az bir koku alırken sintine ve tanklar solventle dolmuş patlamaya hazır bir bomba haline gelmiş olabilir. Baş kamaradaki boya işinin solventi, kıç kamaradaki ısıtıcı, aydınlatma vs. tarafından tetiklenebilir. Kapalı mahallerde boya yaparken mümkün en alt noktadan hava emilmeli ve temiz hava yukarıdan basılmalıdır. Solventsiz veya su bazlı boya tercih ederek bu riski bertaraf etseniz de maliyet ve performansları pek orantılı olmaz. 2. Mutlaka kömür filtreli yüz maskesi, koruyucu gözlük ve eldiven kullanın.Uygulama bilgilerini boya firması yetkilisinden veya internetten kolaylıkla edinebilirsiniz. Özellikle sintineler için zımparadan önce yağdan arındırma amaçlı deterjanla yıkama veya solvent ile silme tavsiye edilir. Benim önerim ilk iş olarak havalandırmayı çözün; solvent silme sırasında da gerekir, yıkama sonrası nemin tahliyesinde, boyanın uygulamasında ve boyanın kurumasında da.

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Haldun Karakaş

Cevap
Cevaplayan Uzman - Erol Kepenek

Epoksi reçine marin tutkaldan çok daha kuvvetli, dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzemedir. Daha ekonomik ve kullanımı kolay olan marin tutkalı üstbina ve mobilyalarda kullanabilirsiniz. Yapısal elemanlarda (posta, kemere, tülani vs.) ve borda kaplamaları gibi su ile iç içe olan b.lümlerde ise epoksi reçine kullanmanızı tavsiye ederim.

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Kazım Göl

Cevap
Cevaplayan Uzman - Ş. Erdinç Sezer

Kazım Bey merhabalar, boyanın koruyuculuğunda ve performansında en önemli etken yüzey hazırlığıdır. Pas sökücü, yüzey hazırlığı yapan bir araç değildir. Pas sökücü ile hazırlanacak ve yüzey üzerine uygulanacak astarın performansı, klasik sistemlerin yerini tutmayacaktır. Deniz gibi zorlu ortamlarda boya öncesi pas sökücü kullanmanızı önermem, bu konuda önerebileceğim bir astar da yok. Günümüzde yatlarda ve gemilerde kullandığımız yüksek performanslı epoksi astarlar için ST3 ve ya SA2 ½ yüzey hazırlığı istenir. Astarların yüzeye yapışmalarını kuvvetlendirmek için yüzey profili oluşturmalı ve malzeme ile doğrudan temas etmesini sağlamalıyız. Benim önerim pas sökücü kullanmayın. Onun yerine paslı bölgeyi deterjanlı su ile fırçalayarak yıkayın ve yine bol tatlı su ile durulayın. Bu işlem yüzeydeki yağ ve tuzu almanızı sağlayacaktır. Bu işlemi mutlaka zımparadan önce yapın. Kaba pası alın, tel fırça, zımpara kağıdı, mümkünse kumlama yaparak yüzeyi pastan arındırın. Yüzeyde ince toz bırakmayacak şekilde fırça, vakum veya hava tutarak yüzeyi temizleyin. İyi bir temizlik yapabiliyorsanız saf epoksi astar, yapamıyorsanız yüzey toleranslı epoksi astarla yüzeyi astarlayın. Pas ile yenmiş, eski pürüzlü sac yüzeylerden mekanik hazırlık yapılamayan bir bölgeden bahsediyorsak ve mutlaka pas sökücü kullanacaksanız iki önerim olabilir: Ya pas sökücü firmayı arayarak bir astar önermesini isteyeceksiniz ya da pas sökücü sonrası yüzeyi tatlı su ile yıkayıp, solventle sildikten sonra yüzey toleranslı bir astar ile astarlayacaksınız.

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Müjdat Mutlucan

Cevap
Cevaplayan Uzman - Erol Kepenek

Sorunuzun iki kelimeyle cevabı; hayır, yok! Denizcilik Müsteşarlığı’nın 26640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliği Türk Bayraklı özel teknelere AIS (İngilizce açılımı "Automatic Identification System" olan otomatik tanımlama sistemi) zorunluluğu getirmiyor. Yönetmelik IMO kurallarına uygun olarak cihazı belli boy üzerindeki ticari yatlar, 12 kişi ve üzerinde yolcu taşıyan tekneler, büyük balıkçılar gibi sıralanabilecek bir dizi su aracına zorunlu kılıyor. Doğal olarak savaş gemilerinin AIS taşıma zorunluluğu yok. Cihazın zorunlu kılınmasının ise, seyir emniyeti ve deniz güvenliğini artırmak, arama kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmak, deniz kazalarını önleyebilmek ve deniz kazalarında acil müdahaleyi sağlayabilmek, ÖTV indirimli yakıtın usulsüz kullanımını, insan kaçakçılığını önlemek, balıkçı gemilerini izleyebilmek gibi pek çok amacı var. Ancak özellikle açık denizlere çıkan ve gece seyri yapan pek çok yatçı arkadaşım bu cihazın yararını kabullenmiş durumdalar ve teknelerine taktırıyorlar. Mesela yeni tasarım chartplotter’lar radar işlevi görmüyorlar ama teknenizde AIS olmasa bile çevrenizde AIS takılı tekne/gemi varsa alarm vererek sizi uyarıyorlar. Bence imkânınız varsa açık denize çıkıyor ya da gece seyirleri yapıyorsanız taktırmalısınız. Hem uzaktayken teknenizin nerede ne yaptığını izleyebilir hem de diğer gemilere görünür olursunuz.

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Cenk İkikardeş

Cevap
Cevaplayan Uzman - Erol Kepenek

Cenk Bey merhaba. Teknenizde bir VHF telsiz kullanacaksanız öncelikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün, Telsiz İşletme Müdürlüğüne bağlı bir birime başvurup ‘Telsiz Ruhsatı’ almanız gerekir. Bu birim her liman başkanlığında yok ama işlem yapacağınız liman size hangi telsiz işletme müdürlüğüne müracaat edeceğinizi söyler. Mesela biz Bodrum’dan İzmir’e müracaat ediyoruz. Birim uzakta ise, siz de gitmeniz gerekmeden işinizi posta yoluyla gayet kolay halledersiniz. Teknenizin Türk Bayraklı özel tekne olduğunu ve Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi ile limana kayıtlı olduğunu farz ederek cevaplıyorum. Teknenize telsiz cihazı kurmak için başta ön izin almanız gerekir. Sırasıyla; www.kiyiemniyeti.gov.tr adresindeki E Hizmetler sekmesinde (Belge Oluşturma-Amatör Telsiz butonı) bulabileceğiniz TİM–01 formunu doldurun. Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi’nden fotokopi çektirip, limandan ‘aslının aynıdır’ onayı alın. Satın alacağınız telsizin proforma faturasını ekleyip, şahsen veya posta yoluyla Telsiz İşletme Müdürlüğüne müracaat edin. Ön izin çıktıktan sonra, telsiz ruhsatı için; Cihaz faturasının sureti (cihaz yurt dışından alınmış ise ayrıca gümrük giriş beyannamesi sureti). Ruhsatname ve yıllık kullanım ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Vakıflar Bankası şubelerinden herhangi biri) Kurulan telsiz haberleşme sistemi veya cihaz için www.kiyiemniyeti.gov.tr adresindeki E Hizmetler sekmesinde (Belge Oluşturma-Amatör telsiz butonu) bulabileceğiniz TİM–03 formunu doldurun. Vatandaşlık numaranızı gösterir kimlik sureti çıkartın. Yine şahsen veya posta yoluyla Telsiz İşletme Müdürlüğü’ne müracaat edin. Eğer ikinci el bir telsizden bahsediyorsak; satın aldığınız telsizin ruhsatnamesi fatura yerine geçecektir ancak borç sorgulaması yapmak gerekir. Kıyı emniyeti size bu konuda yol gösterecektir. Sevgi ve saygıyla

Soru
Soruyu Soran Kullanıcı - Recep Sona

Cevap
Cevaplayan Uzman - Erol Kepenek

Recep Bey merhaba, 27338 resmî gazetede yayınlan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetmeliği Madde 13-6’da “Ruhsatnameler beş yıllık süre için düzenlenir” denilmektedir. Buna göre teknelerimizdeki VHF telsizleri her beş yılda bir yenilemek zorundayız. Eğer bu işlemi yapmazsak ve harçlarımızı yatırmazsak devlet ‘Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun’ hükümleri yoluyla sizden tahsilatı yapar. Yani icra ile karşı karşıya kalırsınız. Ruhsatınızı yenileyebilmeniz için ise; https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/telsiz_mudurlugu internet sayfasının altındaki formlardan “TİM-2 DEĞİŞİKLİK VE YENİLEME İÇİN BAŞVURU FORMU”nu doldurup size yakın olan Kıyı Emniyeti birimine iletmeniz gerekecek. Bu işlem için önce telefonla arayıp bilgi edinmenizde yarar var, çoğu zaman posta veya kargo yoluyla halledilebiliyor. Recep Bey merhaba, 27338 resmî gazetede yayınlan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetmeliği Madde 13-6’da “Ruhsatnameler beş yıllık süre için düzenlenir” denilmektedir. Buna göre teknelerimizdeki VHF telsizleri her beş yılda bir yenilemek zorundayız. Eğer bu işlemi yapmazsak ve harçlarımızı yatırmazsak devlet ‘Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun’ hükümleri yoluyla sizden tahsilatı yapar. Yani icra ile karşı karşıya kalırsınız. Ruhsatınızı yenileyebilmeniz için ise; https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/telsiz_mudurlugu internet sayfasının altındaki formlardan “TİM-2 DEĞİŞİKLİK VE YENİLEME İÇİN BAŞVURU FORMU”nu doldurup size yakın olan Kıyı Emniyeti birimine iletmeniz gerekecek. Bu işlem için önce telefonla arayıp bilgi edinmenizde yarar var, çoğu zaman posta veya kargo yoluyla halledilebiliyor.