Radisson’un sıfır emisyon hedefleri onaylandı


Radisson Otel Grubu’nun net sıfır emisyon taahhüdü, Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından onaylandı.

2050 yılına sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Radisson Hotel Grubu’nun net sıfır emisyon taahhüdü, Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından onaylandı. Bilime Dayalı Hedefler onayı alan grup, sıfır emisyona doğru olan bu hedefi doğrultusunda büyük bir adım attı. Doğrulama, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) ve iş dünyasında iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi için iddialı çalışmalar yürüten Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) gibi öncü oluşumların ortaklığında kurulan Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (Science Based Targets) tarafından gerçekleşti. Bu doğrultuda Radisson Otel Grubu, COP iklim hedefleriyle uyumlu hareket ederek karbon azaltma hedeflerini bilime dayalı olarak belirleyen, dünyanın en büyük şirketleri arasında yer aldı. Ayrıca küresel ısınmanın 2050 yılına kadar 1.5°C ile sınırlandırılması ve iklim krizinin engellenmesi için kendi payına düşeni yapmakta kararlı olduğunu belirten Radisson Otel Grubu, Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak amacıyla küresel olarak koordine edilen önemli çalışmaların bir parçası olarak yürütülen Business Ambition for 1.5°C ve UNFCCC Race to Zero kampanyalarında da önde gelen şirketler arasında yer aldığını duyurdu. Hedeflerinin doğrulanmasıyla birlikte, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını, 2030 yılına kadar 2019’a kıyasla %46 oranında düşüreceğini taahhüt eden ve onaylayan Radisson Otel Grubu, yakıt ve enerjiyle ilgili faaliyetlerden ve franchise işletmelerinden kaynaklanan Kapsam 3 mutlak sera gazı emisyonlarını da aynı zaman diliminde %28 oranında azaltmayı taahhüt etti. Grup, 2021 yılında karbon emisyonunu 2019 yılına kıyasla metrekare başına %22, su ayak izini ise metrekare başına %23 oranında azalttı.

www.radissonhotels.com