Ya Yakarsa?
Naviga
8.06.2015
A | a


Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV) yeni bir çalışmaya başladı. Türkiye kıyılarındaki anormal denizanası patlamalarını, artışlarını, zarar verici etkilerini anlamak ve karar vericilere yol göstermek amacıyla start alan projenin sloganı ‘Ya Yakarsa’. Turizmi, balıkçılığı ve balık populasyonlarını olumsuz yönde etkileyen deniz anası patlamasının muhtemel sebepleri arasında aşırı avcılık dolayısıyla denizanalarının avcısı olan türlerin denizel ortamdan uzaklaşması, kıyısal habitatların zarar görmesi ve tropikleşme sayılıyor. Projeyle denizanası patlamasının oluşum süreçlerini tam olarak açıklamayı hedefleyen TÜDAV, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılacak gözlemleri haftalık raporları bir araya getirerek bir veritabanı oluşturacak.
Siz de bu projeye destek vermek için yayakarsa.org sitesinde yer alan denizanalarından herhangi birini Türkiye sularında gördüğünüzde fotoğraflayarak; ne zaman, nerede, metrekareye düşen ortalama sayının ne kadar olduğu gibi bilgilerle birlikte yayakarsa.org internet platformu üzerinden TÜDAV’a ulaştırabilirsiniz.